Servicii

 • Proiectare complexa (proiecte tehnice, Basic Engineering, Detail Engineering), coordonare proiect, asistenta tehnica si consultanta de specialitate pentru urmatoarele:
  • utilaje tehnologice industriale, echipamente mecanice
  • instalatii hidraulice, instalatii pneumatice, instalatii centralizate de ungere cu unsoare consistenta si cu ulei
  • instalatii de ridicat si transportat
  • echipamente pentru cuptoare de incalzire si tratament termice
  • instalatii electrice, actionari, sisteme de supervizare, comanda si monitorizare procese industriale
  • automatizari cu automate programabile si PC industriale
  • constructii industriale, constructii de interes public, constructii de locuit, constructii aferente depozitelor, retelelor idilitare, PSI si adaposturi civile
  • reabilitari si consolidari de constructii existente
  • instalatii hidrotehnice
  • instalaţii pentru statii de epurare si reciclare ape uzate industriale si menajere, statii de alimentare cu apa potabila, retele hidroedilitare interioare si/sau exterioare

 

 • Consultanta de specialitate, know-how, engineering si asistenta tehnica pentru restructurari, retehnologizari si modernizari in industria metalurgica, constructoare de masini, energetica, chimica, a materialelor de constructii etc.
 • Proiectare echipamente pentru protectia mediului
 • Expertize tehnice pentru proiecte si constructii industriale in exploatare
 • Expertize tehnice si verificari de constructii civile
 • Expertize tehnice pentru masini de ridicat si alte utilaje industriale
 • Expertize tehnice pentru recipienti sub presiune, conducte sub presiune si similare
 • Documentatii pentru obtinerea certificatului de urbanism si a autorizatiei de construire/demolare
 • Integrator de sistem pentru echipamente SIEMENS, asigurand punere in functiune, service si scolarizare
 • Asistenta tehnica pentru executie, constructii, montaj si punerea in functiune a utilajelor si instalatiilor tehnologice care au fost proiectate de UZINSIDER ENGINEERING SA Galati sau de alte companii
 • Asistenta tehnica la fabricarea sau procurare unor instalatii, utilaje sau echipamente
 • DALI şi proiecte de imbunatatiri funciare
 • Management de proiect
 • Antreprenoriat general
 • Analize aer: emisii / imisii / pulberi in suspensie / nivel zgomot
 • Teste, analize tehnice si caracterizari de materiale metalice

Incercari distructive
  • incercarea la tractiune la temperatura mediului ambiant

  • incercarea la tractiune la temperatura ridicata (t < 250 C)

  • incercarea la tractiune la temperatura ridicata (t > 250 C)

  • incercarea la incovoiere prin soc la temperatura mediului ambiant

  • incercarea la incovoiere prin soc la temperaturi joase sau alte temperaturi

  • incercarea la indoire

  • incercarea la aplatizare sau largire pe dorn/epruveta

  • incercarea la duritate Vickers

  • analiza metalografica microstructurala a imbinarilor sudate (MB, ZIT, MA)

  • analiza metalografica microstructurala cu foto

  • analiza chimica la oteluri nealiate, mediu aliate, inoxidabile, refractare, scule inalt aliate

  • analiza microscopica prin metoda replicii metalografice

  • analiza macroscopicaExaminari nedistructive
  • examinare defectoscopica cu ultrasunete – suduri, piese forjate, piese turnate, conducte

  • examinare defectoscopica cu lichide penetrante

  • masurare grosimi cu ultrasuneteIncercari la coroziune
  • determinarea coroziunii in ceata salina, conform SR EN ISO 9227-2012

  • determinarea coroziunii in caldura umeda, conform SR EN ISO 60068-2-78:2013

  • determinarea coroziunii intercristaline, conform standardelor in vigoare

  • orice tip de incercare la coroziune conform cerintelor beneficiarului